Cầu Đấu Dây Melamine Dạng Tiêu Chuẩn

[ Model: CTS2.5(M), CTS6,... CTS35 ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 0.2 - 35.0mm2
-Kích thước 44x36.5x6mm
-Thông sô : 24A, 800V , 0.4Nm
-Chịu được nhiệt độ lên đến 130oC
Cầu Đấu Dây Melamine Dạng Tiêu Chuẩn

Mã HàngKích Thước
Cỡ DâyThông Số
CTS2.5(M)44x36.5x6mm0.2 -2.5mm2 24A, 800V, 0.4Nm 
CTS2.549X40X6.7mm 0.2 -2.5mm232A, 800V, 0.5Nm 
CTS649x40x8mm1.5 - 6.0mm2 41A, 800V, 0.8Nm 
CTS1049x40x10mm 1.5 -10.0mm2   57A, 1000V, 1.2Nm 
CTS1655x50x12mm  6.0 - 16.0mm2   76A, 1000V, 1.2Nm 
CTS3564.5x58x18mm10.0 - 35.0mm2125A, 1000V. 2.5Nm