Cầu Đấu Dây Melamine Ngắt Và Kiểm Tra

[ Model: CMDT4, CDTTS, CDTTSH ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 1.5 - 6.0mm2
-Kích thước: 49x68x13mm
-Thông số: 41A, 1000V ,1.2Nm 
-Ứng dụng ngắt và kiểm tra
Chịu được nhiệt độ lên đến 130oC
Cầu Đấu Dây Melamine Ngắt Và Kiểm Tra

Mã HàngKích Thước
Cỡ DâyThông Số
CMDT449x68x13mm1.5 - 6mm2 41A, 1000V, 1.2Nm 
CDTTS57x69x13mm1.5 - 6mm2 
41A, 1000V, 1.2Nm 
CMDT4SH49x68x26mm1.5 - 6mm2 32A, 500V, 1,2Nm 
CDTTSSH57x69x26mm1.5 - 6mm2 32A, 500V, 1,2Nm