Cầu Đấu Dây Melamine Dạng Busbar

[ Model: CTS35L/35LS,... CSTSRN6 ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 16.0 - 35.0mm2
-Kích thước: 49x75x28mm
-Thông số : 150A -232A , 1000V
Cầu Đấu Dây Melamine Dạng Busbar

Mã HàngKích ThướcCỡ DâyThống Số
CTS35L/35LS49x75x28 mm  16 - 35 mm2   150A, 1000V, 3.0Nm 
CTS70L/70LS49x98x40 mm  35.0-70.0 mm2  192A, 1000V, 6.0Nm 
CTS95L/95LS49x130x10.0 mm  35.0-95.0 mm2   232A,1000V,10.0Nm