Melamine Stud Type Terminal Blocks

[ Model: CSTSB3, CSTSB4/N4..., CST ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 1.5 - 35.0mm2
-Kích thước: 44.5 x 50 x 10 mm
-Thông số: 41A - 125A, 1000V, 1.2Nm
Melamine Stud Type Terminal Blocks

Mã HàngKích ThướcCỡ DâyThông Số
CSTSB347x43x12mm  1.5 - 16mm2   76A, 1000V, 1.2Nm 
CSTSB4/N456x49x12mm  4.0 -25.0mm2  101A, 1000V, 2Nm 
CSTSB4/N558x52.5x16mm  4.0 -35mm2   125A,1000V, 2.5Nm
CSTSBN670x77.3x20.5mm  10.0 -70.0mm2   192A, 1000V, 3.0Nm