Cầu Đấu Dây Dạng Kẹp Đa Kết Nối 2-2

[ Model: CSCxT2-2 ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây : 0.2 - 6.0mm2
-Kích thước 36x 75-105x 6mm
-Thông số kỹ thuật : 24A -32A , 800V
Cầu Đấu Dây Dạng Kẹp Đa Kết Nối 2-2

Mã Hàng    Kích ThướcKích Cỡ Dây  Thống số
CSC2.5T1-2    36 x 90 x 5 mm0.2 - 2.5mm2  24A, 800V
CSC4T1-2    42 x 105 x 6 mm0.2 - 4.0mm2  32A, 800V