Cầu Đấu Dây Tiêu Chuẩn Dạng Kẹp

[ Model: CSC2.5T,CSC4T,...CSC16T ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây : 0.2 - 16.0mm2
-Điện áp : 800V
-Dòng điện: 24A- 76A

Cầu Đấu Dây Tiêu Chuẩn Dạng Kẹp


Mã Hàng Kích Thước Cỡ DâyThông Số Kỹ Thuật
CSC2.5T36x58x5mm0.2 -2.5mm2 24A, 800V 
CSC4T 42x65x6mm 0.2 - 4.0mm232A, 800V 
CSC6T45x72x8mm0.5 - 6.0mm2 41A, 800V 
CSC10T 50x75x10mm 1.5 -10mm2   57A, 800V 
CSC16T 58x82x12mm  1.5 - 16mm2   76A, 800V