Nối Đất Dạng Kẹp

[ Model: CSCG2.5T, CSCG4T,..., CSC ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 0.2-16.0mm2
-Kích thước: 36x58x5
Nối Đất Dạng Kẹp

Mã Hàng Kích Thước Cỡ Dây
CSCG2.5T36x58x5mm0.2 - 2.5 mm2
CSCG4T42x65x6mm0.2 - 4.0 mm2
CSCG6T45x72x8mm0.2 - 6.0mm2
CSCG10T50x75x10mm1.5 - 10.0mm2
CGT16T58x82x12 mm1.5 - 16.0mm2