Cầu đấu dây 3 tầng

[ Model: CTL2.5U,CTL2.5UH, CTL2.5U ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây : 0.2 - 2.5mm2 .
-24A, 500V, 0.4Nm . 
-Ứng dụng trong việc gắn cảm biến , kết nối dây trong không gian tủ hẹp 
Cầu đấu dây 3 tầng

Mã Hàng Kích Thước Cỡ Dây
CTL2.5U67x84x6mm0.2 - 2.5 mm2
CTL2.5UH67x61x6mm0.2 - 2.5 mm2
CTL2.5UL67x84x6mm0.2 - 2.5 mm2
CTL2.5UHL67x61x6mm0.2 - 2.5 mm2