Cầu Đấu Dây Mạch Dòng

[ Model: CDS6U, CDS6U/TS,CDS6U/FT ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 0.2 - 6.0mm2
-41A , 800V , 0.8Nm
-Cầu đấu dây đóng ngắt 
-Ứng dụng ngắt kết nối , kiểm tra biến dòng 
Cầu Đấu Dây Mạch Dòng

Mã Hàng Kích Thước Cỡ DâyThông Số Kỹ Thuật
CDS6U 50,4x82x8mm0.2 -6.0mm241A, 800V, 0.8Nm 
CDS6U/TS50,4x82x8mm0.2 -6.0mm341A, 630V, 0.8Nm 
CDS6U/FT50,4x82x8mm0.2 -6.0mm441A, 1000V, 0.8Nm 
CDS6U/SC50,4x82x8mm0.2 -6.0mm541A, 800V, 0.8Nm