Nối Đất Dạng Bắt Vít

[ Model: CGT4U,CGT6N,...,CGT35U ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 0.2 - 35mm2
-Cầu nối dây tiếp đất
 
Nối Đất Dạng Bắt Vít

Mã Hàng Kích Thước Cỡ Dây
CGT4U48x43x6mm0.2 - 4.0 mm2
CGT6N47x54.5x8mm0.2 - 6.0 mm2
CGT10N44x55x10mm0.2 - 10.0mm2
CGT16N50x45x12mm0.2 - 16.0mm2
CGT35U61.5x58x16 mm2.5 - 35.0mm2