Cầu Đấu Dây Xiên Góc

[ Model: AS2.5 , AS4, AS6 ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây 0.2 - 6mm2
-Dòng điện  24A - 41A 
-Đầu nối dây dạng kẹp , kết nối dây xiên góc
-Nhỏ gọn , dùng kết nối dây điều khiển 
 
Cầu Đấu Dây Xiên Góc

Model DemensionWire SizeCurrent
AS2.542x54x5mm0.2 -2.5mm2 24A, 800V
AS442x61.5x6mm 0.2 - 4.0mm232A, 1000V
AS648x74x8mm0.5 - 6mm2 41A, 1000V