Cầu Đấu Dây Xiên Góc Đa Kết Nối 4

[ Model: AS2.5/4 , AS4/4 ]

-Hãng sản xuất: CONNECTWELL - INDIA
-Cỡ dây: 0.2-6.0mm2
-Kích thước: 42x54x5 mm
-Thông số: 24A-41A , 800V
Cầu Đấu Dây Xiên Góc Đa Kết Nối 4

Mã Hàng Kích Thước Cỡ DâyThông Số Kỹ Thuật
AS2.5/442x54x5mm0.2 -2.5mm2 24A, 800V
AS4/442x61.5x6mm 0.2 - 4.0mm232A, 800V