Hệ thống máy nghiền-xả Uni President

Do nhu cầu phát triển ngày càng cao và nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng, cũng như tăng thêm năng suất thành phẩm để có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường, trong tháng 11 năm 2015, CTy Uni President xây thêm hệ thống máy nghiền-xả nhằm phục vụ cho mục đích đề ra. CTy Khang Việt có cơ hội được đóng góp công sức trong việc xây dựng hệ thống mới của nhà máy trong vấn đề: lắp đặt thang máng cáp, hệ thống chiếu sáng,hệ thống cáp động lực, điều khiển...vv