ENCODER H88-30A

-Đường kính thân : φ88
-Đường kính trục : φ30
-Độ phân giải : 512 ~ 1024P/R
-Nguồn cung cấp : 5Vdc, 15Vdc
-Dạng mạch ngõ ra : Open Collector, Complemental, Line Driver
-Ứng dụng : Ngành thang máy, chế tạo máy.
ENCODER H88-30A
-Đường kính thân : φ88
-Đường kính trục : φ30
-Độ phân giải : 512 ~ 1024P/R
-Nguồn cung cấp : 5Vdc, 15Vdc
-Dạng mạch ngõ ra : Open Collector, Complemental, Line Driver
-Ứng dụng : Ngành thang máy, chế tạo máy.