ENCODER H42-8

-Đường kính thân : φ42
-Đừng kính trục : φ8
-Độ phân giải : 2000 ~ 6000P/R
-Dạng mạch ngõ ra : Line Driver
-Nguồn cung cấp : 5Vdc
-Ứng dụng : Servo motor
ENCODER H42-8
-Đường kính thân : φ42
-Đừng kính trục : φ8
-Độ phân giải : 2000 ~ 6000P/R
-Dạng mạch ngõ ra : Line Driver
-Nguồn cung cấp : 5Vdc
-Ứng dụng : Servo motor