ENCODER H60-12.7

-Đường kính ngoài : 60mm
-Đường kính trục : 12.7mm
-Độ phân giải : 2000~6000P/R
-Dạng mạch ngõ ra : Line driver
-Điện áp ra : 5Vdc
-Ứng dụng : Servo motor
ENCODER H60-12.7
-Đường kính ngoài : 60mm
-Đường kính trục : 12.7mm
-Độ phân giải : 2000~6000P/R
-Dạng mạch ngõ ra : Line driver
-Điện áp ra : 5Vdc
-Ứng dụng : Servo motor