ENCODER H40-8

-Đường kính ngoài : 40 mm
-Đường kính trục : 8 mm
-Độ phân giải : 10~3600 P/R
-Điện áp ra : 5~24Vdc
-Ứng dụng : Ngành thang máy , DC/AC motor
ENCODER H40-8
-Đường kính ngoài : 40 mm
-Đường kính trục : 8 mm
-Độ phân giải : 10~3600 P/R
-Điện áp ra : 5~24Vdc
-Ứng dụng : Ngành thang máy , DC/AC motor