ENCODER S68A-15

-Đường kính ngoài : 68mm
-Đường kính trục : 15mm
-Độ phân giải : 100~2048P/R
-Điện áp ra : 5~24Vdc
-Ứng dụng: ngành chế tạo máy, robot công nghiệp
ENCODER S68A-15
-Đường kính ngoài : 68mm
-Đường kính trục : 15mm
-Độ phân giải : 100~2048P/R
-Điện áp ra : 5~24Vdc
-Ứng dụng: ngành chế tạo máy, robot công nghiệp