CB bảo vệ quá tải, dòng rò RCBO

Áp tô mát bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò (RCBO)
Áp tô mát bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò (RCBO)

- Dòng định mức (A): 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

- Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA

- Dòng rò (mA):  30, 100, 300

- Số cực: 2P (1P+N)

- Tiêu chuẩn: IEC 61009-1

- Điện áp hoạt động: 230V