MCCB bảo vệ quá tải, dòng rò

Áp tô mát bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò dạng khối (ELCB)
Áp tô mát bảo vệ quá tải, ngắn mạch, dòng rò dạng khối (ELCB)

- Dòng sản phẩm với 3 loại:

  + Kinh tế (NF-C)

  + Tiêu chuẩn (NF-S)

  + Dòng cắt ngắn mạch cao (NF-H)

- Số cực: 3, 4P

- Dòng định mức: 6 ~ 800A

- Điện áp hoạt động: 100-400V

- Dòng rò: 30mA,100.200.50mA

- Tiêu chuẩn: IEC 60947-2

- Tác động tức thời hoặc có thời gian trễ

- Phụ kiện đa dạng, lắp đặt dễ dàng