Relay nhiệt TH

Rơle nhiệt bảo vệ quá tải động cơ Model: TH-N (KP)
Rơle nhiệt bảo vệ quá tải động cơ Model: TH-N (KP)

- Dãy chỉnh nhiệt: 0.12 ~ 660A

- Loại hai phần tử nhiệt, bào vệ quá tải

- Loại ba phần tử nhiệt, bảo vệ quá tải và mất pha (KP)

- Tiếp điểm phụ 1NO, 1NC

- Nút Test và Reset