PLC Q Series

PLC Q Series
PLC Q Series
- Dòng MELSEC Q được biết đến như một giải pháp bao trùm và tổng thể cho các dải ứng dụng khác nhau
- Đây là dòng duy nhất được tích hợp bởi bốn kiểu điều khiển: điều khiển tuần tự, điều khiển quá trình, điều khiển chuyển động và thông tin lên một hệ thống duy nhất.